โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 41 ปี
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ประกาศมาตราการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
วันคริสต์มาส 2020
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
กรีฑามัธยม 2563
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
วันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ผอ.เขตตรวจเยี่ยม
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
จิตอาสาภัยพิบัติ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63
พิธีถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 63
วันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 63
วันไหว้ครู 2563
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
ถวายพระพรในหลวง ร.10
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
ติดตามการเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
การจัดทำแบบวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
การสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 63
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
สำรวจความพร้อมและความต้องการการเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
กำหนดการรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
วันฉัตรมงคล
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63