โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศภายใน Covid Model
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนนักเรียน ม.ต้น
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
ต้อนรับผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนนักเรียน ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
การคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
การนิเทศติดตาม
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
เหล่ากาชาดมอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
อบรมคนดีศรีมว.
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
มอบเงิน 2000 บาท
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ธกส.มอบทุน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ค่ายพลเมืองดี ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 64
ค่ายพลเมืองดี ม.ต้น
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 64
วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 64
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภาค
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
สมาคมศิษย์เก่ามอบหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ถวายเทียนพรรษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
นิเทศการสอน
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64