โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย สุรศักดิ์ แย้มเกตุ (โต)
ปีที่จบ : 64   รุ่น : 27
อีเมล์ : imstallbuilder2216@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 เม.ย. 2565,22:19 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.246.35


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล