โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ใจเสมอ (บีม)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 27
อีเมล์ : pokerbae3691@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 เม.ย. 2565,15:46 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.116.21


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล