โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วิไลลักษณ์ ดังก้อง (บีบี)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 7
อีเมล์ : bebee.wilailuk@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า
ตำแหน่ง : เสมียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 223/3 ม.1 ต.ทุ่งโฮ้งอ.เมืองแพร่ จ.แพร่

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 มี.ค. 2564,10:42 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.242.7


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล