โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุรีวัลย์ ทนันชัย (ออฟ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 23
อีเมล์ : suree9638@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : Admin Supervisor
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88/10 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2563,16:49 น.   หมายเลขไอพี : 223.27.212.90


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล