โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณฐาภพ พัฒิตระกาลนุวงษ์ (เอ้)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 22
อีเมล์ : leechualan@gmail.com​
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร้านอาหารมาลองเต๊อะเชียงราย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 551 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 มิ.ย. 2563,16:17 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.19.216


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล