โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข่าวประชาสัมพันธ์
OBEC AWARDS

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWADRS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ดร.เกียรติศักดิ์  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากนายสุเทพ  ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลช

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลทรงคุณค่าของโรงเรียน วันที่ 24 มิ.ย. 2562
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 451 ครั้ง