โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ฉบับภาษาไทย

Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.92 KB

ฉบับภาษาอังกฤษ

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.35 KB