โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563

 

เดือน

จำนวนเรื่องร้องเรียน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

มกราคม - - - -
กุมภาพันธ์ - - - -
มีนาคม - - - -
เมษายน - - - -
พฤษภาคม - - - -
มิถุนายน - - - -
กรกฎาคม - - - -
สิงหาคม - - - -
กันยายน        
ตุลาคม        
พฤศจิกายน        
ธันวาคม        
รวม