โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.5 KB
Adobe Acrobat Document O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB