โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มืองานบริหารวิชาการ

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.91 KB

คู่มืองานบริหารงานแผนและงบประมาณ

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.71 KB

คู่มือบริหารงานทั่วไป

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.28 KB

คู่มืองานบริหารงานบุคคล

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.38 KB