โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ที่อยู่ 80 หมู่ 11 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054649707
โทรสาร 054649707
e-mail : huaima@hotmail.co.th
ที่ตั้ง https://goo.gl/maps/zSb3KfQSBTCBdMMX9