โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ห้วยม้าวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.22 KB